Zastrzeżenia prawne

Wyłączny importer karm Happy Dog i Hapy Cat w Polsce:

P.W.HOBBY Z.P.CHr.
Piotr Matuszewski
Kobylarnia 20A
86-061 Brzoza k./ Bydgoszczy
NIP: 5540469849

Tel: +48 (52) 381 07 31
Fax: +48 (52) 381 07 30
E-mail: hobby(at)vitapol.pl

Godziny pracy biura:
Pon., wt., czw. -  od 7:00 do 15:15
Śr. - od 7:00 do 15:45
Pt. - od 7:00 do 13:30

Kontakt

Brand Manager
Paweł Czajka
Tel.: +48 693 777 999
e-mail: pawel.czajka(at)happydog.pl

Propozycje, uwagi

Czy masz pomysł na poprawki na stronie?
Czy coś działa nie tak, pojawiają się błędy i nieścisłości?
Napisz do nas!

Wszystkie sugestie i komentarze są mile widziane!

e-mail: pawel.czajka(at)happydog.pl

Zawartość oferty on-line

Autor nie odpowiada za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora odnośnie szkód materialnych lub moralnych, które zostały spowodowane na skutek skorzystania lub nie skorzystania z udostępnionych informacji albo skorzystania z błędnych i niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie zachodzi udowodnione umyślne lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są nieobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega jednoznacznie możliwość zmiany, uzupełnienia, wykasowania części tych stron albo całej oferty lub czasowego albo całkowitego wstrzymania publikacji.

Odsyłacze i linki

Jeśli bezpośrednio lub pośrednio są zamieszczone odsyłacze (linki), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiada on tylko wtedy, gdy ma wiedzę o ich treści i miałby możliwości techniczne zapobiec ich wykorzystaniu w razie niezgodnych z prawem treści. Za treści wychodzące ponad to, a szczególnie za szkody wynikające ze skorzystania lub nieskorzystania z tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiada jedynie oferent tej strony, do której prowadził odnośnik, nie ten, kto do tych publikacji za pomocą linków kieruje.

Prawa autorskie

Autor stara się przestrzegać praw autorskich we wszystkich publikacjach, a więc użytych grafikach, dokumentach dźwiękowych, filmach video i tekstach, korzystać z samodzielnie stworzonych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów video i tekstów lub sięgać do grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów video i tekstów udostępnionych bez licencji. Prawa autorskie do użytych, samodzielnie wykonanych materiałów pozostają w gestii wykonawcy stron. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez pozwolenia autora jest zabronione.

Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej tej strony. Jeżeli jakieś fragmenty lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają stanowionemu prawu, pozostałe części dokumentu w swojej treści nadal nie tracą swej ważności.